Aktuell information

AKTUELL INFORMATION

Nedan kan du ta del av våra svar på vanliga frågor som relativt ofta ställs till oss.

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

Q. Gör ni lämplighetsbedömningar enligt modellen "Anpassat flygpsykologisk test" till flygskolorna som är anlitade av Yrkeshögskolan?

 

Q. Bedriver ni vid Gordon Consulting psykoterapi?

 

Nej, inte längre. Psykoterapi innebär bland annat överenskommelse om relativt täta möten (vanligen en eller två gånger per vecka) under en längre tid. Den typen av insatser har vi idag trappat ner.

 

Q. Kan man anlita Gordon Consulting för utbildningsuppdrag och/eller coachande utvecklingssamtal?

 

Ja, under förutsättning av att uppdraget inte blir alltför omfattande i tid. Enstaka föreläsningar eller seminarier bör kunna gå bra, likaså coachande utvecklingssamtal med möten som t ex kan ligga med tre till sex veckors mellanrum.