Aktuell information

AKTUELL INFORMATION

UNDER VECKA 12, RÄKNAT FRÅN LÖRDAGEN DEN 17 MARS TILL OCH MED SÖNDAGEN DEN 25 MARS, KOMMER VI INTE ATT VARA NÅBARA PER TELEFON. DET GÅR DÄREMOT BRA ATT SKICKA E-POST TILL OSS (e-postadressen hittar du under Kontakt).

 

 

Nedan följer några få exempel på frågor med tillhörande svar som brukar ställas till oss.

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

Q. Gör ni lämplighetsbedömningar enligt modellen "Anpassat flygpsykologisk test" till flygskolorna som är anlitade av Yrkeshögskolan?

 

Q. Bedriver ni vid Gordon Consulting psykoterapi?

 

Nej, inte längre. Psykoterapi innebär bland annat överenskommelse om relativt täta möten (vanligen en eller två gånger per vecka) under en längre tid. Den typen av insatser har vi idag trappat ner.

 

Q. Kan man anlita Gordon Consulting för utbildningsuppdrag och/eller coachande utvecklingssamtal?

 

Ja, under förutsättning av att uppdraget inte blir alltför omfattande i tid. Enstaka föreläsningar eller seminarier bör kunna gå bra, likaså coachande utvecklingssamtal med möten som t ex kan ligga med tre till sex veckors mellanrum.