Hem

                        GORDON CONSULTING AB

etablerades 1986 i Stockholm av leg psykolog Hans Gordon samt Lotten Sylwan Gordon och drevs av oss båda som sådant fram till år 2017, då vi av naturliga åldersskäl avvecklade bolaget.

Hans Gordon fortsatte dock under några år till med sina yrkesverksamheter, nu med Gordon Consulting som enskild firma. En slutlig yrkesmässig punkt med bas i firman sattes vid årsskiftet 2020/21.

Via menyn ovan kan du ta del av en något mer detaljerad information om Cordon Consultings och Hans Gordons yrkesmässiga historik. 


Idag arbetar Hans Gordon främst på ideell basis som skribent samt med mentorskap och rådgivning inom allmänna pedagogiska och psykologiska sektorer. 
Hans Gordon har även en blogg som går att hitta under adressen https://hansgordon.wordpress.com

Kontakt med Hans Gordon  kan erhållas via e-post: gordon at gordonconsulting punkt se