Aktuell informationNedan följer några få exempel på frågor med tillhörande svar som brukar ställas till oss.


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Q.      Genomför ni  fortfarande lämplighetsbedömningar för urval till flygbolag och flygskolor?


Svaret är faktiskt...nja. Vi åtar oss inte längre mer omfattande lämplighetsutredningar, där man söker "the right stuff" bland ett antal kandidater. Däremot biträder vi ibland i samband med bedömningar av enskilda fall, särskilt där vår psykologiska sakkunskap är efterfrågad som komplement vid flygmedicinska utredningar. I sådana fall tar vi emot remisser från aktuell flygläkare som behöver en flygpsykologisk bedömning. Motsvarande specialutredningar kan bli aktuella om någon flygchef behöver bättre beslutsunderlag för sin hantering av något personalärende.


Q.     Bedriver ni vid Gordon Consulting psykoterapi?


Nej, inte längre. Psykoterapi innebär en överenskommelse om relativt täta möten (vanligen en eller två gånger per vecka) under en längre tid. Den typen av insatser har vi slutat med. Det händer dock att vi åtar oss en mer speciell utredning på konsultbasis, där frågor om psykoterapimetoder och dess inriktningar uppstår.


Q.      Kan man anlita Gordon Consulting för utbildningsuppdrag och/eller coachande utvecklingssamtal?


Enstaka föreläsningar eller seminarier går som regel bra, likaså coachande utvecklingssamtal under en mer begränsad tid.