Hem

Jag heter Hans Gordon, är docent i pedagogik, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Gordon Consulting grundades av mig och Lotten Sylwan Gordon år 1986 som aktiebolag inom den breda pedagogiska och psykologiska konsultbranschen. Vår främsta niche var att erbjuda företag och organisationer inom samtliga samhällssektorer vår expertkompetens i personbedömningar i samband med tillsättningar av chefer och  annan personal med krav på avancerad personlighetsmässig och yrkesmässig skicklighet.

Vi kom även att arbeta som föreläsare och utbildare samt som coachande samtalspartners för enskilda personer.

En närmare historik över Gordon Consultings bakgrund och inriktning presenteras på särskild sida (se menyn ovan).

Efter 31 års intensiv verksamhet likviderades aktiebolaget (år 2017). Någon gång måste man börja trappa ner farten. Den personliga ålderstrappan går ju som bekant inte enbart uppåt. Det finns naturliga vändpunkter.

Jag fortsatte dock med ett delvis nedbantat företag som enskild firma åren 2017 fram till årsskiftet 2020/21. Då stängde jag dörren för gott till företagandet. Företaget lever således inte längre kvar.

Idag anlitas jag någon enstaka gång som en rådgivande resurs. Främst sker det via något eller några personliga samtal, eller något kortare utbildningsinslag, eller i form av någon av mig författad krönika i någon tidskrift.